Richmond the American International University in London

Facultăţile universităţii sunt poziționate în unele dintre cele mai prestigioase cartiere din Londra, Richmond şi Kensington. Condiţiile de studiu extraordinare, atmosfera liniştită şi cadrul didactic calificat asigură realizarea unor studii de înaltă calitate. Universitatea dispune de laboratoare moderne, amfiteatre spaţioase, săli de informatică, atelier de artă, bibliotecă, cantină, baze sportive şi cămine confortabile.

Richmond este o universitate americană de tip Liberal Arts. Aceasta înseamnă că studenţii îşi aleg singuri direcţia în care vor parcurge studiile, iar până în anul doi de studii au posibilitatea să determine cu exactitate care va fi specializarea aleasă. Aici sunt studiate discipline din domenii diferite, iar în timpul studiilor, studenţii pregătesc proiecte reale. La absolvirea studiilor se obţin două diplome – una engleză şi una americană. Universitatea oferă realizarea unor studii în comun cu universitatea americană "George Washington", precum şi posibilitatea de a se efectua un schimb de experienţă pe durata unui an universitar sau într-un semestru de vară, într-una dintre filialele internaţionale ale universităţii din Roma sau Florenţa.

Richmond Core Curriculum este un program necesar tuturor studenţilor care doresc să se pregătească pentru programele universitare şi implică studiul in diverse domenii de cunoaştere şi cursuri interculturale. Acest program cuprinde minim 10 cursuri, divizate în 3 niveluri. În primul an de studiu, studenţii vor urma un curs de Drept şi valori, fiind de asemenea obligatoriu să studieze Scrierea Academică. Programul este conceput pentru a oferi studenţilor cunoştinţe generale pentru a-i pregăti pentru programele universitare.Sistemul de învățământ: University education
Web adresa: http://www.integraledu.com/docs/flipuniro/site/66/